Yrkesskolan

Nedläggningen av sågen 1925 drabbade byn och dess invånare hårt. Trots många uppvaktningar hos myndigheter i hopp om att hitta ersättningsindustri gav detta dåligt resultat. Någon ny industri kom aldrig till byn. Men 1926 besöktes Byske av representanter från Kommerskollegium och Skolöverstyrelsen. Som resultat av detta besök fattades ett beslut att ge hjälp åt arbetslösa ungdomar i området. Sveriges första yrkesskola i sitt slag bildades, Byske Kommuns anstalter för yrkesundervisning. Sågverksbolaget upplät sina tomma verkstadslokaler och bidrog även med pengar för inköp av verktyg. Dessutom levererade bolaget elen gratis.

Yrkesskolan efter branden 8 mars 1933

Yrkesskolan efter branden 8 mars 1933

De första kurserna startade i januari 1927. För de manliga handlade det om kurser i smide, gjuteri och snickeri. De kvinnliga eleverna fick utbildning i sömnad, vävning och korgtillverkning. Lokaler för de kvinnliga eleverna hade ordnats i skolan,disponentbostaden och i herrgårdens kasern.

Bland det första som tillverkades i smides- och gjuterikursen, som hade 12 elever, var hasplås till källarluckor. Snickerieleverna, som även de var 12 till antalet, tillverkade som första produkt vävstolar till den kvinnliga väv kursen.

Yrkesskolans produkter kom att väcka uppmärksamhet långt utanför byn. Det kan nämnas att landshövding Ringstrand gjorde efter ett besök på yrkesskolan en beställning av brandgafflar till sitt residens i Umeå. Produkter från yrkesskolan var representerade vid Bygge- och Boutställningen vid Liljevalchs i Stockholm 1927. Dåvarande handelsminister Hamrin besökte utställningen
och gav ”Byske-hörnan” mycket beröm.

Bland de produkter som har tillverkats vid yrkesskolan kan nämnas jordyxor, hammare, plåtlådor, mortlar, grytor, stekpannor och strykjärn.

Snickerieleverna tillverkade allehanda möbler och de kvinnliga eleverna producerade kläd- och vävprodukter.

Inkomsterna för alla dessa produkter, som tillverkades, delades ut i form av flitpengar för eleverna.

De manliga elevernas lokal förstördes den 8 mars 1933 av en brand, som troligen började i smedjan. Verksamheten kunde fortsätta i en intilliggande lokal. Snickeriet, som låg ovanpå smedjan och gjuteriet, flyttades till en av bolagets kaserner.

Yrkesskolans elever i Herrgården

Yrkesskolans elever i Herrgården

Från att kurserna ha varit fem månader långa blev yrkesskolan tvåårig från 1936. Då blev det för möbelsnickerieleverna möjligt att kunna avlägga gesällprov. Yrkesutbildningen för de kvinnliga eleverna upphörde någon gång på 1950-talet. För de manliga fortsatte utbildningan fram till 1961, då utbildningen flyttades till nybyggda lokaler i Byske.