Camping

Vi har campingplatser i direkt anslutning till vår småbåtshamn. Uthyrning av platser administreras av caféet i hamnen.

Klicka och läs mer om hamncaféet här.