Kulturliv och förenings­verksamhet i byn

Furuögrund hade under sin glansperiod ett mycket rikt kultur- och föreningsliv. Här ska bara ett fåtal aktiviteter nämnas som exempel.

Hornmusikkåren

Furuögrunds Hornmusikkår omkr 1915

Furuögrunds Hornmusikkår omkr 1915

Bildades under 1890-talet av sågställare Hedlund, som var dess ledare under många år. Musikkåren framträdde vid olika arrangemang och i samband med högtidligheter , som bolaget arrangerade.

Furuögrunds manskör

Nämnde Hedlund tog 1905 även initiativ till bildandet av manskören, som år 1908 gav en konsert i Skellefteå, vilken sägs ha inspirerat till bildandet av Skellefteå Manskör.Kören bytte sedermera namn till Byske-Furuöns Manskör, då många av sångarna kom från Byske med omnejd.

Revy- och teatergrupp

År 1946 bildades denna grupp bestående av ungdomar från byn. De uppträdde på många ställen inom Byske socken. Dess ledare var O.E. Karlsson. Gruppen framförde visor, kupletter, sketcher och monologer. Den första revyn hette ”Det surrar från luften”.

Furuögrunds Idrottsförening

Bildades våren 1919. Det blev många fotbollsmatcher mot utländska sjömansbesättningar, som ibland bestod av mycket duktiga fotbollsspelare. Matcherna mot dessa sägs ha varit utvecklade för byns fotbollspojkar, som ibland vann matcher mot betydligt större klubbar, t.ex Byske IF. Föreningen existerade i tio år. 1929 lades verksamheten ner.

Folkets Hus

Folkets Husföreningen bildades 1922, men något Folkets Hus byggdes aldrig, på grund av att byn avfolkades kraftigt efter det att sågen lagts ner. Men tomt arrenderades och en grund blev till 1925. Tanken var att det nya Folkets Hus skulle stå vid Östanbäcksvägen i korsningen med Västra vägen.

Övriga föreningar

En hel del annan föreningsverksamhet har också förekommit i byn i form av bl. a. Blåbandsförening, Scoutkår, kyrklig syförening och Verdandiloge.