Boken om Furuögrund och andra källor

Denna historiska genomgång gör inte anspråk att på något sätt vara täckande vad gäller att skildra Furuögrunds historia. Men vi i Furuögrunds Intresseförening hoppas att du som läsare har lärt dig något om vår by och dess liv från förr. Om du vill lära dig mer om byn rekommenderar vi ”Boken om Furuögrund”, som en engagerad och kunnig grupp i föreningen under ca 10-års tid arbetade fram. Välkommen att upptäcka Furuögrund i verkligheten!

Källor till våra texter om Furuögrunds historia

  • Boken om Furuögrund (2004)
  • Material från Skellefteå Museum
  • Fahlgren: Byske Sockens historia
  • Muntliga berättelser av människor, som levde i Furuögrund under sågverksperioden

Sammanställningen gjordes av J-O Bergman i uppdrag av Furuögrunds Intresseförening